لتس گو یونی

دانشگاه ها و موسسات مناسب پذیرش تحصیلی

در این صفحه لیست کاملی از دانشگاه ها و موسسات مناسب برای پذیرش تحصیلی را مشاهده می کنید.
برای جستجوی دقیق تر رشته ها و دانشگاه های متناسب با شرایط و اولویت های شما می توانید از جستجوی هوشمند استفاده کنید.
همچنین می توانید لیست موسسه های طرف قرارداد لتس گو یونی را در صفحه مربوطه ببینید.
جستجو
جستجو
کشور
استان
نوع موسسه
نام موسسه

athabasca university

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1424
تعداد رشته
-

mount royal university

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2104
تعداد رشته
53

university of calgary

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
233
تعداد رشته
224

concordia university of edmonton

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
7598
تعداد رشته
49

macewan university

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2242
تعداد رشته
56

northern alberta institute of technology

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
institute
رتبه جهانی
6136
تعداد رشته
-

university of alberta

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
119
تعداد رشته
409

university of lethbridge

کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1032
تعداد رشته
152

british columbia institute of technology

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
institute
رتبه جهانی
3828
تعداد رشته
1

simon fraser university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
323
تعداد رشته
144

thompson rivers university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1475
تعداد رشته
16

trinity western university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2247
تعداد رشته
60

vancouver island university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
4139
تعداد رشته
13

douglas college

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
7152
تعداد رشته
98

university of northern british columbia

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1506
تعداد رشته
66

kwantlen polytechnic university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
5052
تعداد رشته
89

capilano university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
6336
تعداد رشته
85

emily carr university of art and design

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
12475
تعداد رشته
-

fairleigh dickinson university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2629
تعداد رشته
5

new york institute of technology

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
institute
رتبه جهانی
1588
تعداد رشته
5

university canada west

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10853
تعداد رشته
5

university of british columbia

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
51
تعداد رشته
317

university of the fraser valley

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
4762
تعداد رشته
45

royal roads university

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
4223
تعداد رشته
67

university of victoria

کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
214
تعداد رشته
255

brandon university

کشور
کانادا
استان
manitoba
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2602
تعداد رشته
47

the university of winnipeg

کشور
کانادا
استان
manitoba
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1146
تعداد رشته
58

university of manitoba

کشور
کانادا
استان
manitoba
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
601-650
تعداد رشته
129

yorkville university

کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10035
تعداد رشته
18

crandall university

کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
12869
تعداد رشته
22

mount allison university

کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1740
تعداد رشته
48

university of new brunswick

کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
658
تعداد رشته
148

memorial university of newfoundland

کشور
کانادا
استان
newfoundland and labrador
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
701
تعداد رشته
153

st. francis xavier university

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1370
تعداد رشته
49

universite sainte anne

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
9806
تعداد رشته
40

dalhousie university

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
280
تعداد رشته
176

mount saint vincent university

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2630
تعداد رشته
51

nova scotia agricultural college

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
321
تعداد رشته
-

saint mary's university

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1389
تعداد رشته
69

cape breton university

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2756
تعداد رشته
26

acadia university

کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1531
تعداد رشته
48

university of guelph

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
600
تعداد رشته
149

mcmaster university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
144
تعداد رشته
103

mohawk college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
6218
تعداد رشته
106

queens university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
239
تعداد رشته
178

conestoga college institute of technology

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
6069
تعداد رشته
180

fanshawe college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
14943
تعداد رشته
216

the kings university college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
13399
تعداد رشته
27

university of western ontario

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
203
تعداد رشته
152

nipissing university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2281
تعداد رشته
68

ontario tech university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
institute
رتبه جهانی
7548
تعداد رشته
97

algonquin college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
5452
تعداد رشته
15

carleton university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
323
تعداد رشته
198

saint paul university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
5077
تعداد رشته
24

university of ottawa

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
279
تعداد رشته
176

trent university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1181
تعداد رشته
106

lambton college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
8454
تعداد رشته
84

algoma university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
6408
تعداد رشته
15

brock university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
771
تعداد رشته
113

laurentian university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1385
تعداد رشته
88

university of sudbury

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
11829
تعداد رشته
5

lakehead university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
951
تعداد رشته
105

centennial college of applied arts and technology

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
5275
تعداد رشته
222

george brown college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
5584
تعداد رشته
164

humber college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
5367
تعداد رشته
69

ontario college of art and design university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1685
تعداد رشته
27

ryerson university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
801
تعداد رشته
97

seneca college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
4736
تعداد رشته
152

toronto school of management

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
20000
تعداد رشته
13

university of st. michaels college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
11318
تعداد رشته
-

university of toronto

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
25
تعداد رشته
216

university of trinity college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
10760
تعداد رشته
-

york university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
515
تعداد رشته
197

st. jeromes university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
10457
تعداد رشته
11

university of waterloo

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
173
تعداد رشته
206

wilfrid laurier university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
858
تعداد رشته
101

st. clair college

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
7622
تعداد رشته
94

windsor university

کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
608
تعداد رشته
102

concordia university

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
477
تعداد رشته
157

lasalle college montreal

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
11016
تعداد رشته
74

lasalle college vancouver

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
12154
تعداد رشته
33

mcgill university

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
31
تعداد رشته
91

montreal school of higher commercial studies

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
school
رتبه جهانی
1136
تعداد رشته
11

universite de montreal ecole polytechnique

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
716
تعداد رشته
-

university of montreal

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
137
تعداد رشته
-

laval university

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
416
تعداد رشته
312

university of quebec at chicoutimi

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
326
تعداد رشته
4

bishops university

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2602
تعداد رشته
58

université de sherbrooke

کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
651
تعداد رشته
-

university of regina

کشور
کانادا
استان
saskatchewan
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
748
تعداد رشته
225

university of saskatchewan

کشور
کانادا
استان
saskatchewan
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
439
تعداد رشته
237

china university of petroleum beijing

کشور
چین
استان
beijing
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
812
تعداد رشته
16

east china normal university

کشور
چین
استان
beijing
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
535
تعداد رشته
80

south china university of technology

کشور
چین
استان
guangdong
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
480
تعداد رشته
8

cyprus west university

کشور
قبرس
استان
gazimagusa
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10483
تعداد رشته
7

eastern mediterranean university

کشور
قبرس
استان
gazimagusa
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
800
تعداد رشته
117

cyprus science university

کشور
قبرس
استان
kyrenia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10167
تعداد رشته
12

university of kyrenia

کشور
قبرس
استان
kyrenia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
7911
تعداد رشته
36

cyprus international university

کشور
قبرس
استان
nicosia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2246
تعداد رشته
88

frederick university

کشور
قبرس
استان
nicosia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3390
تعداد رشته
32

luiss guido carli university

کشور
ایتالیا
استان
rome
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1512
تعداد رشته
52

sunway university

کشور
مالزی
استان
selangor
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
751
تعداد رشته
53

assumption university

کشور
تایلند
استان
bangkok
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3578
تعداد رشته
55

university of the thai chamber of commerce

کشور
تایلند
استان
bangkok
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
4311
تعداد رشته
8

halic university

کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
5955
تعداد رشته
136

istanbul bilgi university

کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1408
تعداد رشته
128

istanbul kultur university

کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3494
تعداد رشته
107

istanbul yeni yuzyil university

کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
7901
تعداد رشته
68

maltepe university

کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3328
تعداد رشته
16

donetsk national medical university

کشور
اوکراین
استان
donetsk
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
5308
تعداد رشته
-

odessa national medical university

کشور
اوکراین
استان
odessa
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
14435
تعداد رشته
6

south ukrainian national pedagogical university

کشور
اوکراین
استان
odessa
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
12507
تعداد رشته
76