این کالج یک کالج انگلیسی زبان با بودجه عمومی است که در شهر اتاوا، ایالت انتاریوی کانادا در سال 1967 تاسیس گردیده و در منطقه پایتخت ملی و مناطق دور افتاده
انتاریوی شرقی، کبک غربی و منطقه شمال نیویورک خدمت می کند.
این کالج دارای سه دانشکده است که همگی در انتاریو واقع شده؛ پردیس اولیه در اتاوا و دومی در پرت و پمبروک.
این کالج دارای مدرک کارشناسی ، دیپلم و گواهینامه ها در رشته ها و زیررشته های خاص می باشد.