لتس گو یونی

فرم ارزیابی آنلاین پذیرش تحصیلی

لطفا اطلاعات تحصیلی خود را در فرم زیر وارد کنید تا امتیاز شما را محاسبه کنیم. مشاوران با توجه به این اطلاعات رشته های مناسب برای شما را خواهند یافت.


جنسیت
وضعیت تاهل

آیا اکنون مشغول به تحصیل هستید؟

آزمون GRE
آزمون GMAT
آزمون زبان

آیا قبلا برای دانشگاهی اقدام به اخذ پذیرش نموده اید؟
آیا قبلا درخواست ویزا ریجکت شده داشته اید؟


اولویت های شما

شهر
رشته
نام دانشگاه/کالج