لتس گو یونی

فرم ارزیابی آنلاین پذیرش تحصیلی

لطفا اطلاعات تحصیلی خود را در فرم زیر وارد کنید تا امتیاز شما را محاسبه کنیم. مشاوران با توجه به این اطلاعات رشته های مناسب برای شما را خواهند یافت.

برای چه مقطعی قصد اپلای دارید؟
اطلاعات شخصی
جنسیت
وضعیت تاهل
قبلا برای دانشگاهی اپلای کرده اید؟
قبلا درخواست ویزا ریجکت شده داشته اید؟
ویزای کشور معتبر دارید؟
کی قصد اپلای دارید؟
سوابق تحصیلی
آزمون زبان
نوع آزمون
آزمون GRE
آزمون GMAT
اولویت های شما
کشور مورد نظر شما
دانشگاه مورد نظر شما
رشته مور نظر شما
اطلاعات شخصی
جنسیت
قبلا درخواست ویزا ریجکت شده داشته اید؟
ویزای کشور معتبر دارید؟
کی قصد اپلای دارید؟
برای چه مقطعی قصد اپلای دارید؟
سطح زبان
اولویت های شما
کشور مورد نظر شما