لتس گو یونی

فرم ارزیابی آنلاین پذیرش تحصیلی

لطفا اطلاعات تحصیلی خود را در فرم زیر وارد کنید تا امتیاز شما را محاسبه کنیم. مشاوران با توجه به این اطلاعات رشته های مناسب برای شما را خواهند یافت.

اطلاعات شخصی
جنسیت
وضعیت تاهل
قبلا برای دانشگاهی اپلای کرده اید؟
قبلا درخواست ویزا ریجکت شده داشته اید؟
کی قصد اپلای دارید؟
سوابق تصیلی
اکنون مشغول به تحصیل هستید؟
آزمون زبان
نوع آزمون
آزمون GRE
آزمون GMAT
اولویت های شما
شهر
رشته
نام دانشگاه/کالج