کالج هنرهای کاربردی و فناوری جورج براون یک کالج دولتی و کاملاً معتبر در حوزه‌های هنر و فناوری است. مانند بسیاری از کالج‌های دیگر در استان انتاریو، پروانه کالج جورج براون (GBC) توسط دولت انتاریو در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال بعد نیز افتتاح شد. 

این کالج به یاد یکی از سیاستمداران مشهور کانادایی به نام جورج براون که در قرن نوزدهم زندگی می کرده است، نامگذاری شده است.

این کالج در مرکز شهر تورنتو دارای سه پردیس به نام های  Waterfront, Case Loma, St. James می‌باشد. پردیس Waterfront جدیدترین پردیس کالج به شمار می رود که در سال 2012 افتتاح گردید و مرکز علوم بهداشتی در این مرکز معرفی شده است.نزدیکی هر سه پردیس به رستوران ها، مغازه ها و مراکز خرید، انواع دسترسی را برای دانشجویان آسان کرده است.