دانشگاه مک گیل یکی از شناخته شده ترین موسسات آموزش عالی کانادا و یکی از دانشگاه های برجسته در جهان است. با ورود دانشجویان از بیش از 150 کشور به مک گیل ، مجموعه دانشجویان از نظر بین المللی متنوع ترین دانشگاه بین المللی در این کشور است.

مک گیل علاوه بر دانشکده ای درخشان ، به جذب درخشان ترین دانش آموزان از سراسر کانادا ، ایالات متحده و سراسر جهان مشهور است. دانشجویان مک گیل بالاترین میانگین نمرات ورود به دانشگاه کانادا را دارند و تعهد این دانشگاه برای پرورش بهترین ها به دانشجویان کمک کرده است که به طور متوسط جوایز ملی و بین المللی بیشتری نسبت به سایر دانشگاه های کانادا کسب کنند.