دانشگاه Dalhousie (معمولاً به عنوان Dal شناخته می شود) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در نوا اسکوشیا کانادا است و دارای سه دانشگاه در هالیفکس ، یک چهارم در بیگ هیل ، و امکانات آموزش پزشکی در سنت جان ، نیوبرانزویک است. Dalhousie بیش از 4000 دوره و 180 برنامه را در دوازده دانشکده کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حرفه ای ارائه می دهد. این دانشگاه عضو U15 ، گروهی از دانشگاههای پرتحرک و تحقیقاتی در کانادا است. دانشجویان در نزدیک به ۱۲ دانشکده  و ۲۰۰ رشته دانشگاهی در زیرشاخه های مهندسی، علوم انسانی، مدیریت و پزشکی امکان تحصیل در این دانشگاه را دارا می باشند. اقامت دانشجویان نیز توسط ۲۵۵۰ خوابگاه متنوعی که برای آنان در نظر گرفته شده تامین گردیده است.