دانشگاه Dalhousie (معمولاً به عنوان Dal شناخته می شود) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در نوا اسکوتیا ، کانادا است و دارای سه دانشگاه در هالیفکس ، یک چهارم در بیگ هیل ، و امکانات آموزش پزشکی در سنت جان ، نیوبرانزویک است. Dalhousie بیش از 4000 دوره و 180 برنامه را در دوازده دانشکده کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حرفه ای ارائه می دهد. این دانشگاه عضو U15 ، گروهی از دانشگاههای پرتحرک و تحقیقاتی در کانادا است.