کالج ترینیتی ، کالج کوچک و متمایز در قلب یک دانشگاه بزرگ ، یک تجربه استثنایی آکادمیک ارائه می دهد.
ترینیتی در سال 1851 تأسیس شد ، این کالج در تورنتو کوچکترین و یکی از معتبرترین کالج های دانشگاه پردیس سنت جورج در دانشگاه تورنتو است. این دانشکده بیش از 1800 دانشجوی کارشناسی ارشد دارد که در دانشکده هنر و علوم دانشگاه تحصیل میکنند، ترینیتی یک تجربه علمی استثنایی را ارائه می دهد و در زمینه هایی مانند اخلاق ، جامعه و حقوق ، ایمونولوژی ، روابط بین الملل و الهیات مبتکر است.

ترینیتی متشکل از یک دانشکده هنر در مقطع کارشناسی است که بخشی از دانشکده هنر و علوم دانشگاه تورنتو و دانشکده تحصیلات تکمیلی الهیات است که بخشی از دانشکده الهیات تورنتو است.