دانشگاه ملی تربیت مدرس اکراین جنوبی یکی از قدیمی ترین موسسات آموزشی اوکراین و اولین مرکز آمورشی در سواحل شمالی دریای سیاه است. درطول دویست سال گذشته، نام دانشگاه تغییراتی داشته است و در نهایت به عنوان دانشگاه ملی تربیت مدرس اکراین جنوبی ثبت شده است. 

قبل از سال 1941، این موسسه از نظر تعداد دانشجویان ثبت نام شده یکی از بزرگترین موسسات شهر اودسا بود. اما در زمان جنگ جهانی دوم فعالیت دانشگاه متوقف شد. امروزه این دانشگاه مدرن سرآمد دانشگاه های جنوب اوکراین است.

از زمان تأسیس این دانشگاه ، بیش از صد هزار نیروی متخصص از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که شامل وزیران کشور، معاونین، شهرداران، روسای دانشگاه ها، دانشمندان، مربیان مشهور ورزشی، دارندگان مقام در المپیاد و هنرمندان مردمی میباشند.

علاوه بر این، در این دانشگاه سالانه بیش از دو هزار مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی منتشر می شود. این مقالات علمی به زبان های مختلف و با همکاری دانشمندان ایالات متحده آمریکا، چین ، انگلیس ، لیتوانی و سایر کشورها نگارش می شوند و این دانشگاه بنیانگذار مجلات علمی در فلسفه ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، آموزش و سایر موارد است. در فضای علمی ایجاد شده در این دانشگاه تقریبا سه هزار دانشجو مشغول به انجام تحقیقات خود هستند که نتایج این تحقیقات هر ساله در هزاران مقاله منتشر می شود. 

افزون بر فعالیت های علمی، این دانشگاه به حوزه های دیگر نظیر ورزش نیز توجهی ویژه دارد. دستاوردهای قابل توجه ورزشی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه با عنوان بیست و پنج قهرمانی المپیک ، هشتاد و سه برنده مسابقات قهرمانی جهان و اروپا قابل ذکر است.