دانشگاه نفت چین در پکن سال 1953 تاسیس شد و پذیرش دانشجویان بین المللی را از سال 1994 از سر گرفت. این دانشگاه با هدف پرورش متخصصانی با افق بین المللی و صلاحیت های قوی، تلاش های زیادی انجام داده و در بهبود کیفیت آموزش و همچنین گسترش ثبت نام دانشجویان، دستاوردهای بزرگی به دست آورده است. در این سالها مدرسه بین المللی در سال 2011 به منظور ارتقا بهتر آموزش دانشجویان بین المللی و همچنین ارتباطات و تبادلات بین المللی تاسیس شد. این مجموعه مسئولیت کلی ارتقا سطح آموزش بین المللی و پذیرش و مدیریت دانشجویان بین المللی را بر عهده دارد.

ماموریت CUPB به عنوان یک دانشگاه ملی درجه یک چین، آماده سازی مهندسان واجد شرایط و ارائه خدمات فنی عالی برای صنعت نفت جهانی از طریق آموزش با بالاترین کیفیت و تحقیقات عالی است.