لتس گو یونی

کمک به موسسه مهرآفرین

با هدف جایگزین کردن «فرهنگ عزت‌محوری به جای ترحم‌محوری» مبلغی که متقاضیان خدمات مشاوره لتسگو یونی پرداخت می کنند به حساب موسسه خیریه مهرآفرین واریز می شود. شما همراهان همیشگی می‌توانید با ضمن دریافت خدمات مشاوره با ما در جهت دست‌یابی به اهدافمان هم‌گام شوید.
«موسسه نیکوکاری مهرآفرین» در سال ۱۳۸۴ به شکل رسمی توسط خانم فاطمه دانشور فعالیت های نیکوکارانه خود را آغاز کرد. مسئولیت عملی کردن اهداف خود را به این موسسه سپرده‌ایم؛ چراکه اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت این مجموعه را با نیت قلبی خود همسو دیده‌ایم تا شاهد روزی شویم که کودک بازمانده از تحصیلی در سرزمین‌مان نباشد، کودکان بدسرپرست یا بی‌خانمان آغوش گرمی برای نوازش داشته باشند، و هیچ کودک کاری در خیابان‌های شهر به دنبال یافتن آینده، بی‌آرزو و امید کودکی را سپری نکند.
بسیاری از مادران که مسئولیت پروراندن آینده‌سازان ایران‌مان را به عهده گرفته‌اند، گاهی نیاز به حمایت ما دارند. از آن‌جایی که همیشه پیشگیری ارزان‌تر و آسان‌تر از درمان بوده است، ما نیز اهداف‌مان را با موسسه مهرآفرین هم‌سو قرار داده‌ایم تا فضایی بسازیم که کودکان‌مان، کودکی و رشد کنند. این مسیر نیاز به دستان پرتوان و سبز شما هم دارد.
در این برهه از تاریخِ پر پیچ‌وتابِ کنونی که حل مشکلات به دوش من و توست، حمایت فزاینده دیگر اقشار جامعه نیاز است. لتسگو یونی قصد دارد با اختصاص بخشی از درآمد خود، در درجه اول كرامات انسانى مددجویان را حفظ کند و با حمایت و همدلی همراهانش فقر را از بخت و روزگار ایران‌مان بزدایید.