دانشگاه یورک در سال 1959 میلادی تاسیس شده و در حال حاضر پردیس اصلی این دانشگاه در شهر تورنتو قرار دارد. یورک دومین دانشگاه بزرگ استان انتاریو و سومین دانشگاه بزرگ کانادا است. این دانشگاه به دلیل حمایت از روش های جدید تفکر که موجب تعالی آموزش و پژوهش می شود به شهرت رسیده است. دانشگاه یورک فرصت های متنوع یادگیری تجربی و دوره های ابتکاری را به دانشجویان خود ارائه می دهد. در این دانشگاه تحقیقاتی بین المللی بیش از 50 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند. ضمن اینکه بیش از 8500 دانشجوی خارجی از 178 کشور دنیا در دانشگاه یورک تحصیل می کنند.