دانشگاه رویال رودز  (Royal Roads University) کانادا یک دانشگاه دولتی واقع در شهر کال وود، بریتیش کلمبیای کانادا می باشد. در سال 1995 کالج نظامی رویال رودز در محل تاریخی پارک هاتلی در اسکویمالت لاگون منحل شده و دولت بریتیش کلمبیا دانشگاه رویال رودز را به عنوان یک دانشگاه دولتی با محوریت اعطای مدارک کاربردی و حرفه ای، تاسیس کرد. در دانشگاه مذکور ، دانشجویان ارزش آموخته های خارج از کلاس را درک می کنند ، بنابراین رویکردی جامع و دانشجو محور را برای روند پذیرش مورد استفاده  قرار می دهند. 

داخل پردیس خوددانشگاه خوابگاه تمام وقت وجود ندارد. دانشگاه برای پشتیبانی از دانشجویان خوابگاهی اقامتگاه های کوتاه مدتی را فراهم ساخته است. انواع اتاق های این اقامتگاه به سبک خوابگاهی و یا به صورت اتاق های اختصاصی می باشد.