دانشگاه ملی پزشکی دونتسک «DNMU» بهترین و بزرگترین دانشگاه پزشکی در اروپای شرقی است. DNMU یکی از بهترین دانشکده های پزشکی در اوکراین و سراسر اروپا محسوب می شود.

این دانشگاه در حال حاضر چندین پردیس مختلف شامل Mariupol، Kirovograd، Chernihiv و Kramatorsk دارد که دوره های خود را در شش حوزه مختلف پزشکی، اطفال، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و دوره مقدماتی پزشکی ارائه می کنند.

دانشگاه پزشکی دونتسک دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف داشته و دپارتمان دانشجویان بین المللی می تواند در مورد کلیه موارد مربوط به درخواست، محل اقامت، پذیرش، هزینه ها، مهاجرت، خدمات ورود، شرایط ویزا، بیمه پزشکی و نگرانی های عمومی به این دانشجویان مشاوره دهد.