دانشگاه مک ایوان کانادا نخست در سال 1971 به عنوان انجمن کالج  گرانت مک یوان ” Grant MacEwan Community College ” به صورت یک دانشگاه دولتی در مقطع کارشناسی  در شهر ادمونتون،استان آلبرتا کانادا تاسیس شد. در سال 1988، کالج برای تبدیل شدن به دانشگاه توانست اعتبار لازم را کسب کند و در سال 2004، دانشگاه مک ایوان یک موسسه درجه بندی معتبر بود که اولین دوره مدرک کارشناسی خود را ارائه می داد.

دانشگاه مک ایوان بیش از ۶۵ برنامه تحصیلی در مقطع لیسانس به دانشجویانش ارائه می‌دهد. این دانشگاه یک محیط آموزشی همراه با مشارکت دانشجویان ایجاد کرده تا دانشجویان بتوانند در همه زمینه های دانشگاه مشارکت کنند و به بهتر شدن محیط آن کمک کنند. خلاقیت در این دانشگاه از طریق تحقیق و نوآوری از طریق همکاری بین دانشجویان و اساتید ایجاد می‌شود.