دانشگاه Acadia که در سال 1838 تأسیس شده است یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های هنرهای لیبرال در کانادا به شمار می رود. دانشگاه Acadia عضو انجمن دانشگاه های آتلانتیک ، انجمن دانشگاه ها و کالج های کانادا است و  اختیار برگزاری دوره های دانشگاهی را دارد و مدارک تحصیلی را در اکثر شعب دانشگاه ارائه می دهد.
Acadia که تنها با یک ساعت رانندگی از هالیفاکس ، نوا اسکوشیا و فرودگاه بین المللی آن واقع شده است ، بخش جدایی ناپذیر از شهر دانشگاهی پنجگانه ولفویل محسوب می شود که مشرف به دره آناپولیس و خلیج فوندی است.
تقریباً 3500 دانش آموز Acadia از استان های نزدیک و بیش از 50 کشور جهان آمده اند تا از برنامه های قوی دانشگاهی، برنامه درسی که موجب تشویق پیشرفت شخصی و تجربیات یادگیری مشارکتی توسط اساتید می شود استفاده کنند.
دانشجویان تشویق می شوند تا بخشی از یک جامعه علمی باشند که آنها را ترغیب کرده و به آنها الهام می بخشد. مشارکت جامعه ، فرصت های دنیای واقعی و تحقیقات معنی دار در مقطع کارشناسی ارشد ستون های آموزش Acadia به شمار می رود.
علاوه بر تجربه آکادمیک ، برنامه های  مشترک درسی و دانشگاهی فرصت های یادگیری را تقویت کرده و به دانشجویان در توسعه کار گروهی و مهارت های رهبری کمک می کند.