مستقر در قلب پایتخت کانادا، اتاوا، دانشگاه سینت پاول در سال 1848 تاسیس گردید و سالها بعد در سال 1965 با دانشگاه اتاوا ادغام شد. موسسه ای دو زبانه که شامل رشته هایی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می شود. 

با بهره مندی از تاریخچه ای غنی، دانشگاه سینت پاول توانسته در طول سالیان فعالیت خود به موسسه ای تبدیل شود که تمرکز اصلی خود را بر جنبه های متفاوت تجارب انسانی بنا نهد. با مشاهده سر فصل های دروس این دانشگاه جای تعجبی نیست اگر متوجه اولویت بندی مورد نظر این موسسه برسیم: به غیر از رشته های اصلی قانون شرع، فلسفه و الهیات، این دانشگاه دروسی در زمینه ارتباطات اجتماعی، نوآوری اجتماعی، رهبری تحول گرا، مراقبت حمایتی در تسکین، مشاوره و روان درمانی، اخلاق عمومی، مطالعات برخورد، روابط انسانی و معنویات تدریس می نماید.

فارغ از برنامه های آکادمیک، دانشگاه سینت پاول از خدمات تکمیلی شامل حمایت و مشاوره دانشجویان در زمینه موفقیت تحصیلی و فردی، دسترسی به سمپوزیوم ها، کنفرانس ها و کارگروه های متنوع با متخصصین متبحر در رشته های مرتبط با مشاکل امروزه اجتماع، خوابگاه دانشجویی و کتابخانه ای با مجموعه گوناگون از کتب و جزوات تخصصی در موضوعاتی متنوع بهره مند می باشد. 

کلاس هایی کوچک، خدمات شخصی سازی شده، جمعیت دانشجویی رنگارنگ بین المللی، شهرتی مستحکم، تاریخچه ای غنی و سنت روشن فکرانه کاتولیک از دیگر مشخصه های این دانشگاه می باشد. 

شایان ذکر است اخذ پذیرش از تعدادی از رشته های این دانشگاه برای دانشجویان ایرانی امکان پذیر نمی باشد.