دانشگاه سادبری یک موسسه دو زبانه عمومی محسوب می شود که در سال 1913 تاسیس شد و سالها به عنوان تنها موسسه آموزش عالی در شمال انتاریو شناخته می شد. دانشگاه سادبری متعهد به ترویج سنت ها و فرهنگ مردم بومی است. این دانشگاه برنامه های آموزشی خود را در زمینه های مختلفی مانند فلسفه، مطالعات دینی، مطالعات بومی، قوم شناسی و... ارائه می دهد.

دانشگاه سادبری به دلیل داشتن کلاس های کوچک دارای محیطی صمیمی بوده و سبک یادگیری تجربی و مشارکتی را ارائه می کند. این دانشگاه همچنین بسیاری از برنامه های خود را به صورت آموزش از راه دور ارائه کرده است.