دانشگاه  St. Jerome's یک دانشگاه دولتی رومی کاتولیک است که وابسته به دانشگاه واترلو است و از لحاظ تاریخی با چشم انداز آموزشی حزب رستاخیز در ارتباط است. در سال 1865 کالج St. Jerome's توسط دکتر لوئیز فونکن، از حزب رستاخیز بنیانگذاری شد. در سال 1959 به کالج St. Jerome's مرتبه دانشگاه مستقل اعطا شد و نامش به کالج دانشگاه St. Jerome's برای منعکس کردن اختیارات جدید دانشگاه برای اعطای مدرک تغییر داده شد. کالج St. Jerome's با دانشگاه تازه تاسیس واترلو ادغام شد. در نتیجه ی این ادغام، فارغ التحصیلان این دانشگاه مدرک دانشگاه واترلو را دریافت می کنند. در سال 1998 ، کالج St. Jerome's به طور رسمی و قانونی نام خود را به دانشگاه St. Jerome's تغییر داد.

دانشگاه  St. Jerome's دانشجویان تمام وقت و نیمه وقت را در دانشکده هنر دانشگاه واترلو ثبت نام می کند. دانشجویان ضمن داشتن دسترسی به کلیه دوره ها ، امکانات و خدمات دانشگاه واترلو و کالج های دانشگاه وابسته به آن ، از مزایای یک جامعه دانشگاهی کوچک و پرتحرک برخوردار هستند. این دانشگاه طیف گسترده ای از دوره ها را که از آخرین تحقیقات علمی پیروی می کند، به دانشجویان خود ارائه می دهد و از تلاش های آموزشی آنها توسط مشاوره دانشگاهی، بورس های تحصیلی، خدمات اداری، منابع کتابخانه، فناوری اطلاعات و محل اقامت پشتیبانی می کند.