لتس گو یونی

دانشگاه ها و موسسات مناسب پذیرش تحصیلی

در این صفحه لیست کاملی از دانشگاه ها و موسسات مناسب برای پذیرش تحصیلی را مشاهده می کنید.
همچنین می توانید لیست موسسه های طرف قرارداد لتس گو یونی را در صفحه مربوطه ببینید.
جستجو
جستجو
کشور
استان
نوع موسسه
نام موسسه
دانشگاه آتاباسکا
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1766
تعداد رشته
44
دانشگاه مونت رویال
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2104
تعداد رشته
53
دانشگاه کلگری
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
242
تعداد رشته
220
دانشگاه کنکوردیای ادمونتون
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
7623
تعداد رشته
36
دانشگاه مک ایوان
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2261
تعداد رشته
39
موسسه فناوری آلبرتای شمالی
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
institute
رتبه جهانی
6136
تعداد رشته
93
دانشگاه آلبرتا
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
110
تعداد رشته
409
دانشگاه لثبریج
کشور
کانادا
استان
alberta
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1032
تعداد رشته
152
موسسه فناوری بریتیش کلمبیا
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
institute
رتبه جهانی
1314
تعداد رشته
106
دانشگاه سایمون فریزر
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
328
تعداد رشته
144
دانشگاه تامپسون ریورز
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1470
تعداد رشته
68
دانشگاه ترینیتی وسترن
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2495
تعداد رشته
60
دانشگاه ونکوور آیلند
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1001
تعداد رشته
87
کالج داگلاس
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
7152
تعداد رشته
90
دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1201
تعداد رشته
70
دانشگاه پلی تکنیک کوآنتلن
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
5052
تعداد رشته
89
دانشگاه ادلر
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1418
تعداد رشته
8
آکادمی الکساندر
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
74
تعداد رشته
-
دانشگاه کاپیلانو 
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1408
تعداد رشته
85
آکادمی کلمبیا
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
75
تعداد رشته
-
emily carr university of art and design
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
12475
تعداد رشته
-
دانشگاه فرلی دیکنسون
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2629
تعداد رشته
5
انستیتو تکنولوژی نیویورک
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
institute
رتبه جهانی
1588
تعداد رشته
5
دبیرستان پتیسون
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
13394
تعداد رشته
-
دانشگاه کانادا وست
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10853
تعداد رشته
5
دانشگاه بریتیش کلمبیا
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
47
تعداد رشته
335
دانشگاه فریزر ولی
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
4762
تعداد رشته
45
دانشگاه رویال رودز
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1761
تعداد رشته
67
دانشگاه ویکتوریا
کشور
کانادا
استان
british columbia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
359
تعداد رشته
207
دانشگاه برندون
کشور
کانادا
استان
manitoba
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2616
تعداد رشته
38
دانشگاه وینیپگ
کشور
کانادا
استان
manitoba
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1131
تعداد رشته
77
دانشگاه مانیتوبا
کشور
کانادا
استان
manitoba
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
651
تعداد رشته
129
دانشگاه یورک ویل
کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
8343
تعداد رشته
18
دانشگاه کراندال
کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
12869
تعداد رشته
22
دانشگاه مونت آلیسون
کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1740
تعداد رشته
48
دانشگاه نیوبرانزویک
کشور
کانادا
استان
new brunswick
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
658
تعداد رشته
148
دانشگاه مموریال نیوفاندلند
کشور
کانادا
استان
newfoundland and labrador
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
751
تعداد رشته
153
دانشگاه سن فرانسیس خاویر
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1370
تعداد رشته
49
دانشگاه سینت آن
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
9806
تعداد رشته
40
دانشگاه دالهاوزی
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
308
تعداد رشته
230
دانشگاه مانت سنت وینسنت
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2630
تعداد رشته
51
کالج کشاورزی نوا اسکوشیا
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
321
تعداد رشته
-
saint mary's university
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1389
تعداد رشته
69
دانشگاه کیپ برتون
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2756
تعداد رشته
26
دانشگاه آکادیا
کشور
کانادا
استان
nova scotia
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1531
تعداد رشته
48
دانشگاه گوئلف
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
600
تعداد رشته
149
دانشگاه مک مستر
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
144
تعداد رشته
103
کالج موهاک
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
6218
تعداد رشته
106
دانشگاه کوئین
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
216
تعداد رشته
178
کالج کونستوگا
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
6069
تعداد رشته
180
کالج فنشاوی
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
14943
تعداد رشته
216
کالج کینگز
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
13399
تعداد رشته
27
دانشگاه وسترن انتاریو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
172
تعداد رشته
152
دانشگاه نیپیسینگ
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
2304
تعداد رشته
61
دانشگاه تکنولوژی انتاریو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
institute
رتبه جهانی
7548
تعداد رشته
97
کالج الگونکویین
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
6079
تعداد رشته
182
دانشگاه کارلتون
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
601
تعداد رشته
198
دانشگاه سینت پاول
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
5077
تعداد رشته
24
دانشگاه اتاوا
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
237
تعداد رشته
176
دانشگاه ترنت
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1183
تعداد رشته
88
کالج لمبتون
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
8454
تعداد رشته
84
دانشگاه الگوما
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
6444
تعداد رشته
22
دانشگاه براک
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1001
تعداد رشته
113
دانشگاه لورنشن
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1405
تعداد رشته
88
دانشگاه سادبری
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
11829
تعداد رشته
5
دانشگاه لیکهد
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
951
تعداد رشته
105
کالج هنرهای کاربردی و تکنولوژی سنتنیال
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
5275
تعداد رشته
222
مدرسه خصوصی سنچری
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
74
تعداد رشته
-
مدرسه فیلداستون
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
-
تعداد رشته
-
کالج جورج براون
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
5584
تعداد رشته
164
کالج هامبر
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
1423
تعداد رشته
196
مدرسه اینسپشن
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
--
تعداد رشته
-
کالج هنر و طراحی اونتاریو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1685
تعداد رشته
27
دانشگاه رایرسون
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
801
تعداد رشته
97
کالج سنکا
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
4736
تعداد رشته
152
کالج مدیریت تورنتو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
20000
تعداد رشته
13
مدرسه اس تی ای ام تورنتو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
--
تعداد رشته
-
دانشگاه سن میشل کالج
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
11318
تعداد رشته
-
دانشگاه تورنتو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
34
تعداد رشته
216
دانشگاه ترینیتی کالج
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
10760
تعداد رشته
-
دانشگاه یورک
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
456
تعداد رشته
197
دانشگاه سنت جروم
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
9519
تعداد رشته
11
دانشگاه واترلو
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
154
تعداد رشته
207
دانشگاه ویلفرد لوریر
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
824
تعداد رشته
109
کالج سنت کلر
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
college
رتبه جهانی
8540
تعداد رشته
100
دانشگاه ویندزور
کشور
کانادا
استان
ontario
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
751
تعداد رشته
140
دانشگاه جزیره پرنس ادوارد
کشور
کانادا
استان
prince edward island
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1471
تعداد رشته
58
دانشگاه کنکوردیا
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
477
تعداد رشته
157
کالج لسل مونترال
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
11016
تعداد رشته
71
کالج لسل ونکوور
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
12154
تعداد رشته
33
مک گیل
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
31
تعداد رشته
91
دانشگاه اچ ای سی مونترال
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
school
رتبه جهانی
1136
تعداد رشته
11
دانشگاه پلی تکنیک مونترال
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
116
تعداد رشته
-
دانشگاه مونترال
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
116
تعداد رشته
-
دانشگاه لاوال
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
433
تعداد رشته
297
دانشگاه شیکوتومی در کبک
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
1005
تعداد رشته
4
دانشگاه بیشاپ
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2602
تعداد رشته
58
université de sherbrooke
کشور
کانادا
استان
quebec
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
751
تعداد رشته
-
دانشگاه رجینا
کشور
کانادا
استان
saskatchewan
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
748
تعداد رشته
225
دانشگاه ساسکاچوان
کشور
کانادا
استان
saskatchewan
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
458
تعداد رشته
237
دانشگاه پترولیوم چین (پکن)
کشور
چین
استان
beijing
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
812
تعداد رشته
16
دانشگاه تکنولوژی جنوب چین
کشور
چین
استان
guangdong
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
406
تعداد رشته
8
دانشگاه نرمال شرق چین
کشور
چین
استان
shanghai
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
541
تعداد رشته
76
دانشگاه وست قبرس شمالی
کشور
قبرس
استان
gazimagusa
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10483
تعداد رشته
7
دانشگاه مدیترانه شرقی
کشور
قبرس
استان
gazimagusa
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
501
تعداد رشته
117
دانشگاه علوم قبرس
کشور
قبرس
استان
kyrenia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
10167
تعداد رشته
12
دانشگاه گیرنه (کایرنیا)
کشور
قبرس
استان
kyrenia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
7911
تعداد رشته
36
دانشگاه بین المللی قبرس
کشور
قبرس
استان
nicosia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
5055
تعداد رشته
88
دانشگاه فردریک
کشور
قبرس
استان
nicosia
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3390
تعداد رشته
32
اینفلکسیون
کشور
فرانسه
استان
lyon
موسسه
خصوصی
نوع
school
رتبه جهانی
-
تعداد رشته
-
کالج اوسینا
کشور
مجارستان
استان
budapest
موسسه
خصوصی
نوع
college
رتبه جهانی
17935
تعداد رشته
-
دانشگاه لوئیس گیدو کارلی
کشور
ایتالیا
استان
rome
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1617
تعداد رشته
52
دانشگاه سان وی
کشور
مالزی
استان
selangor
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
601
تعداد رشته
53
دانشگاه علوم کاربردی تئو
کشور
هلند
استان
amsterdam
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
-
تعداد رشته
-
دانشگاه اسامپشن
کشور
تایلند
استان
bangkok
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3578
تعداد رشته
55
دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند
کشور
تایلند
استان
bangkok
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
4311
تعداد رشته
8
دانشگاه آتیلیم
کشور
ترکیه
استان
ankara
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2128
تعداد رشته
45
دانشگاه باهچه شِهیر
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1536
تعداد رشته
71
دانشگاه هالیچ
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
5955
تعداد رشته
136
دانشگاه بیلگی
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1408
تعداد رشته
128
دانشگاه کولتور استانبول
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3494
تعداد رشته
107
دانشگاه ینی یوزییل استانبول
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
7901
تعداد رشته
68
دانشگاه کادیر هاس
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2670
تعداد رشته
33
دانشگاه مالتپه
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
3223
تعداد رشته
107
دانشگاه مدی پل
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
2354
تعداد رشته
-
دانشگاه اوزیِگین
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1719
تعداد رشته
43
دانشگاه سابانجی
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
531
تعداد رشته
34
دانشگاه یِدی تپه
کشور
ترکیه
استان
istanbul
موسسه
خصوصی
نوع
university
رتبه جهانی
1946
تعداد رشته
61
دانشگاه ملی پزشکی دونتسک
کشور
اوکراین
استان
donetsk
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
5308
تعداد رشته
-
دانشگاه ملی پزشکی اودسا
کشور
اوکراین
استان
odessa
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
10616
تعداد رشته
6
دانشگاه ملی تربیت مدرس اوکراین جنوبی
کشور
اوکراین
استان
odessa
موسسه
دولتی
نوع
university
رتبه جهانی
12507
تعداد رشته
76