لتس گو یونی
روشن پ.
قصد اقدام ویزای تحصیلی رو داشتم. با شرکت نیلگام از طریق دوستام آشنا شدم. ویزای تحصیلی اقدام کردم. بسیار تجربه خوبی بود.
- روشن پ.

با دقت بسیار زیادی چک لیستی به ما ارائه دادند و در کلیه مراحل کار، چک لیست رو کنترل می کردند و انقدر با دقت،حساسیت و وسواس زیادی بررسی می کردند که گاهی اوقات من خورده می گرفتم ولی بعدا متوجه شدم این حساسیت بی دلیل نبوده برای اینکه کار با کیفیت بالا و بدون ریسک انجام بشه.
من خیلی راضی هستم به خاطر سرویسی که به ما ارائه دادند و اگر بخوام به دوستان توصیه کنم در 3 جمله خلاصه می کنم: 
1. دقت فراوان 2. اطلاع رسانی بسیار دقیق و سریع 3. قیمت مناسب
ممنونم از نیلگام