لتس گو یونی
مهدیس ط.
من تصمیم گرفتم برای تحصیل به کانادا برم و کارهای گرفتن ویزام رو به نیلگام مهاجر سپردم به دلیل اینکه پدر و مادرم قبلا از اینجا ویزای توریستی گرفته بودند و از روند کارشون راضی بودند.
- مهدیس ط.

بعد از اینکه مدارکم رو آماده کردم، نقض هاش رو به من گفتند و من نقض هاش رو برطرف کردم. علاوه بر این، من یک study plan  نوشتم، اونها رو بررسی کردند و فرم ها رو  خودشون برام پر کردند و جهت تایید کردن، برام ارسال کردند. بعد از تایید کردن فرم ها، نامه انگشت نگاریم اومد و خودشون برام وقت سفارت گرفتند و من به سرعت مراحل انگشت نگاری در آنکارا رو انجام دادم. بعد از یک هفته از انگشت نگاریم جواب ویزام اومد و من پیکاپ پاسپورتم رو به خودشون سپردم.
از کارشون واقعا راضیم. 
ممنون از نیلگام