لتس گو یونی
مارال برزگر
ویزای من در مدت کمتر از 3 هفته اومد تمامی مراحل خیلی دقیق و سریع انجام شد و خودمم باورم نمیشد به این سرعت ویزام بیاد و خوشحال شدم و نیلگام کمک کرد من به آرزوهام برسم.
- مارال برزگر

کارهای مهاجرت تحصیلیم رو از طریق شرکت نیلگام از صفر تا صد انجام دادم، پذیرش تحصلیم رو بچه های بخش پذیرش زحمت کشیدند و کلیه کارهای مربوط به انگشت نگاریم در نیلگام صورت گرفت.ویزای من در مدت  کمتر از 3 هفته اومد تمامی مراحل خیلی دقیق و سریع انجام شد و خودمم باورم نمیشد به این سرعت ویزام بیاد و خوشحال شدم و نیلگام کمک کرد من به آرزوهام برسم.
ممنونم نیلگام