لتس گو یونی

پذیرش‌های موفق اخذ شده توسط موسسه لتس‌گویونی


دکتری فیزیک دانشگاه یوتا آمریکا
معدل
18
زبان
IELTS 7
سن
21 سال

کارشناسی بیولوژی دانشگاه لیکهد کانادا
معدل
19.4
زبان
IELTS 5.5
سن
18 سال

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه ویندزور کانادا
معدل
16.3
زبان
IELTS 8
سن
30 سال

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه سایمون فریزر کانادا
معدل
18.4
زبان
TOEFL 106
سن
38 سال

کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آلبرتا کانادا
معدل
18.14
زبان
IELTS 6.5
سن
25 سال

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا
معدل
17.9
زبان
IELTS 6.5
سن
22 سال

کارشناسی موسیقی دانشگاه تورنتو کانادا
معدل
19
زبان
IELTS 7
سن
20 سال