لتس گو یونی
بورسیه برای محصلان افغانستانی مقیم ایران
امید ابراهیمی
13 دی 01
0

بورسیه برای محصلان افغانستانی مقیم ایران

محصلان افغانستانی که با ویزا وارد ایران شدند می توانند از این خدمات بهرمند شوند؟


ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.