لتس گو یونی
بورسیه برای محصلان افغانستانی مقیم ایران
امید ابراهیمی
13 دی 1401
0

بورسیه برای محصلان افغانستانی مقیم ایران

محصلان افغانستانی که با ویزا وارد ایران شدند می توانند از این خدمات بهرمند شوند؟


1 جواب ثبت شده است
Hafizullah Habibzadah
05 اسفند 1401
0
بورسیه روسیه
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.