لتس گو یونی
چه رشته هایی در کانادا برنامه نویسی کامپیوتر دارند؟
مهسا رسولی
21 آبان 1400
0

چه رشته هایی در کانادا برنامه نویسی کامپیوتر دارند؟

هدف اصلی من یادگیری برنامه نویسی پیشرفته از طریق تحصیل در دانشکده های علوم کامپیوتر کانادا است اما می خواهم بدانم که برای این منظور در چه گرایش هایی میتوانم درس بخوانم؟


1 جواب ثبت شده است
مهسا رسولی
21 آبان 1400
0
برای یک برنامه نویس حرفه ای شدن می توانید در یکی از گرایش های ارائه شده در دانشکده های علوم کامپیوتر کانادا تحصیل کنید. برنامه نویسی از جمله دانش و مهارت هایی است که در تمام رشته های مختلف علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی تا دکترا به آن پرداخته می شود. گرایش های تخصصی که می توانید به عنوان یک برنامه نویس در آن ها تحصیل کنید عبارتند از: • Data Science Specialist (Science Program) • Computer Science Specialist (Science Program) • Focus in Artificial Intelligence • Focus in Computer Systems • Focus in Computational Linguistics and Natural Language Processing • Focus in Computer Vision • Focus in Game Design • Focus in Human-Computer Interaction • Focus in Scientific Computing • Focus in Theory of Computation • Focus in Web and Internet Technologies • Computer Science Major (Science Program) • Computer Science Minor (Science Program)
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.