لتس گو یونی
روزبه شریعتی
15 مهر 1400
0

ریز نمرات

سلام برای تحصیل در دانشگاه مموریال کانادا در مقطع فوق لیسانس به جز ریزنمرات دوره کارشناسی ، ریزنمرات کدام مقاطع را باید جمع آوری کنیم ؟؟


1 جواب ثبت شده است
اتابک مصلی
17 مهر 1400
0
باید بررسی شود کل پرونده. هر چند معمولا در سایت دانشگاه مدارک مورد نیاز رو لحاظ میکنند
پاسخ صحیح
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.