لتس گو یونی
معدل ۱۳ برای ارشد امکان پذیره
میلاد علینقب
07 شهریور 00
0

معدل ۱۳ برای ارشد امکان پذیره

معدل ۱۳ لیسانس برای پذیرش ارشد چه دانشگاهی توصیه می کتید
1 جواب ثبت شده است
نازنین سالاری
07 شهریور 00
0
بیشتر کشورهایی مثل ترکیه و اوکراین
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.