لتس گو یونی
سعید رضازاده
28 دی 99
0

تمکن مالی

از تاریخ تمکن مالی من ۴۰روز گذشته چیکار کنم؟
1 جواب ثبت شده است
اتابک مصلی
29 دی 99
0
با سلام. چنانچه بتونید مجددا از بانک تمکن مالی جدید بگیرید
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.