لتس گو یونی
Ehsan Ghaderi
08 آذر 99
0

آیا دولینگو قابل قبول هست؟

آیا نمره آزمون دولینگو برای رشته مستر مالیات در واترلو قابل قبول هست؟
1 جواب ثبت شده است
محمد خان بیگی
12 آذر 99
0
نه متاسفانه مورد قبول نیست
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.