لتس گو یونی
تمكن مالي براي سوئد چقدر هست و با ارز دولتي محاسبه ميشود؟
هدیه انصاری
01 مهر 00
0

تمكن مالي براي سوئد چقدر هست و با ارز دولتي محاسبه ميشود؟

براي تمكن مالي ويزاي تحصيلي سوئد آيا به ارز دولتي محاسبه ميشود؟
2 جواب ثبت شده است
اتابک مصلی
01 مهر 00
0
تمکن مالی برای سوئد 10 هزار یورو و به نرخ آزاد محاسبه میشود
هدیه انصاری
01 مهر 00
0
براي خانواده سه نفره چقدر ميشه؟
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.