لتس گو یونی
کشور مناسب رشته طراحی مد
Pani 🌌
21 شهریور 01
0

کشور مناسب رشته طراحی مد

برای رشته طراحی لباس،چه کشوری رو پیشنهاد میکنید که هم هزینه کمی داشته باشه و هم تو این رشته خوب باشه؟ مهاجرت به آلمان برای تحصیل تو این رشته خوبه؟


ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.