لتس گو یونی
ویزای من چی وقت اجرا میشود ؟
Shirin Salami
01 اردیبهشت 01
0

ویزای من چی وقت اجرا میشود ؟

سلام من از آی او ام ترمین گرفتم رفتم سفارت به من گفتن اسناد هایتان تکمیل است حالا بیشتر ار یک ماه میشود هیچ خبری از سفارت نیست چی من چقدر دیگه باید منتظر باشم ؟


ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.