لتس گو یونی
علی امیری
12 مهر 1400
0

سطح زبان انگلیسی

سلام ، با داشتن سطح پآئین ،آیا با شرکت در دوره های پیش نیاز زبان انگلیسی در قبرس میتوان ب سطح خوب از زبان انگلیسی رسید ، با توجه ب داشتن استعداد متوسط ،باتوجه ب تجربه دانشجویان ایرانی در بدو ورود ،این نگرانی در بیشتر دانشجویان ایرانی باتوجه ب سطح زبان در کشور دارند وکلاس زبان هم شرکت نکردند ،


ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.