لتس گو یونی
مهاجرت افراد زیر 18 سال
شهاب کرمی
20 شهریور 00
0

مهاجرت افراد زیر 18 سال

مهاجرت افراد زیر 18 سال چگونه است؟
1 جواب ثبت شده است
شهاب کرمی
20 شهریور 00
0
بنابر قوانین دولتی اغلب کشورهای دنیا، افراد زیر 18 سال متقاضی Minor محسوب می شوند. این بدین معنی است که مهاجرت افراد زیر 18 سال به خارج از کشور نیاز به رضایت نامه والدین وی داشته و باید تا رسیدن به سن قانونی، یک سرپرست و یا قیم قانونی در کشور مقصد وجود داشته باشد. یعنی اگر برای مثال یک شخص 14 ساله قصد مهاجرت تحصیلی به کشوری مثل کانادا داشته باشد، باید از طریق ویزای همراه، از سرپرستی و همراهی یکی از والد (پدر یا مادر) در کشور مقصد برخوردار شود و یا اینکه از طریق موسسه آموزشی کشور کانادا، یک قیم و سرپرست قانونی برای وی تعیین شود. فردی که ساکن دائم و یا شهروند کانادا بوده و به خوبی با قوانین مختلف این کشور آشنا باشد. این در حالی است که مهاجرت کاری برای افراد زیر 18 سال ممنوع بوده و نباید به دنبال جزئیات مهاجرت کاری برای این دسته از متقاضیان گشت. اگر متقاضی مذکر پیش از رسیدن به سن قانونی خدمت اجباری در ایران نیز قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشته باشد، باید علاوه بر رضایت نامه والدین، گواهی اشتغال به تحصیل و وثیقه مالی نیز برای امر مهاجرت آماده کند. اگر بخواهیم از جنبه مهاجرت تحصیلی به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که مهاجرت افراد زیر 18 سال به خارج از کشور نیاز به موارد کلی زیر دارد: • نامه تمکن مالی • رضایت نامه والدین • گواهی اشتغال به تحصیل • وثیقه مالی برای متقاضیان مذکر • ترجمه مدارک تحصیلی و هویتی • ادمیشن فی • نامه پذیرش تحصیلی • ترجمه مدارک تحصیلی و ریزنمرات • اصل و کپی پاسپورت و سایر مدارک هویتی • رزومه و برنامه تحصیلی معمولاً در صورتی که متقاضی زیر 18 سال بخواهد بدون همراهی والدین به کشوری دیگر مهاجرت کند، باید هزینه ای جداگانه برای قیم و سرپرست قانونی در کشور مبدا پرداخت کرده و داشتن سرپرست در کشور مقصد را به کنسولگری اثبات کند. همچنین در صورتی که متقاضی زیر 18 سال قصد مهاجرت به کشوری خارجی را داشته باشد، باید در مدارس شبانه روزی و یا دارای خوابگاه ثبت نام کند و یا سرپرستی و نگهداری از آن به یکی از اقوام و یا سرپرست قانونی تعیین شده در کشور مقصد محول شود. این در حالی است که همراه دانش آموز نیز تنها برای سرپرستی می تواند ویزای کشور مورد نظر را دریافت کند و اجازه کار و کسب درآمد را نخواهد داشت. در یک جمع بندی کلی، مهاجرت افراد زیر 18 سال به خارج از کشور از روش های مختلف از جمله تحصیلی ممکن بوده و نیازمند رعایت قوانین و مواردی است که در وب سایت سفارت کشورها قید می شود.
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.