لتس گو یونی
شهرام کشاورز
12 دی 99
0

کار در اروما

من چطور میتونم وقتی مدرک تحصیلی تافل یا ایلتس رو گرفتم و از دانشکده های اروپا فارغالتحصیل شدم توی اروپا کار پیدا کنم؟
1 جواب ثبت شده است
محمد خان بیگی
14 دی 99
0
شما حتی در حین تحصیل در اروپا هم میتونید بصورت پاره وقت با ساعات محدود کار پیدا کنید و مشغول شوید، پس عملا محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت
ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.