لتس گو یونی
با مدرک لیسانس فقه و حقوق اسلامی برای ویزای تحصیلی کانادا، برای چه رشته هایی میتوان اقدام کرد؟
وحید احسان
11 مهر 99
1

با مدرک لیسانس فقه و حقوق اسلامی برای ویزای تحصیلی کانادا، برای چه رشته هایی میتوان اقدام کرد؟

آیا با مدرک لیسانس فقه و حقوق بر اساس مبانی اسلامی تحصیلات در کانادا در رشته هایی با گرایش *جامعه شناسی و قانون* میسر است؟
1 جواب ثبت شده است
اتابک مصلی
12 مهر 99
0
سلام برای رشته های education و مدیریتی یا social work یا رشته های جامعه شناسی و زیر شاخه های آن پیشنهاد میشود
ارسال پاسخ