لتس گو یونی
لزوم اخذ پذیرش در دانشگاه های پیشنهادی موسسه نیلگام
بیتا نجاتی
29 شهریور 99
0

لزوم اخذ پذیرش در دانشگاه های پیشنهادی موسسه نیلگام

ایا متقاضی ملزم به قبول دانشگاه ها و رشته هایی است که موسسه نیلگام به او پیشنهاد میدهد؟قطعا متقاضی حق انتخاب دانشگاه و رشته موردنظرش را دارد و لیستی از انتخابهایش دردست دارد، آیا موسسه نیلگام صرفا برای لیست پیشنهادی خود پذیرش می گیرد و اگر خلاف میل متقاضی باشد هزینه ۸ میلیون و نیم که پرداخت کرده سوخت میشود؟
2 جواب ثبت شده است
فاطمه شفیعی
06 مهر 99
0
میخوام مهاجرت کنم راهنمایی بگیرم کدوم کشورکدوم رشته
اتابک مصلی
29 شهریور 99
0
سلام . مطمانا اولویت شما مد نظر ماست و ما هم به عنوان پیشنهاد گزینه به شما میدهیم. قبل از اقدام برای پذیرش حتما دانشگاه با شما چک میشود و اگر پذیرش نگیریم مبلغ عودت داده میشود/ مصلی
ارسال پاسخ