لتس گو یونی
محل نوشته شدن لیست دانشگاه ها
پوریا اسکویی
10 شهریور 99
0

محل نوشته شدن لیست دانشگاه ها

خسته نباشید ، من میخواستم لیست دانشگاه های پیشنهادی رو بنویسم ، کجا باید بنویسم؟؟
1 جواب ثبت شده است
اتابک مصلی
10 شهریور 99
0
سلام جناب اسکویی در قسمت تیکت ها لیست مورد نظر را ارسال بفرمایید
ارسال پاسخ