لتس گو یونی
همایون سنای
23 اسفند 1401
0

رفتن به ارمنستان

من و دو تا پسرهایم که ۱۳ و۱۱ سال دارن میخوام برای ادامه زندگی به ارمنستان بریم در ضمن من میتونم در نیروی ارمنستان خدمت کنم


ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.