لتس گو یونی
تمام وقت
حضوری
تهران

شرح شرایط

  • مسلط به اصول و مفاهیم حسابداری 

  • آشنا به نرم افزارهای حسابداری 

  • آشنا به انجام امور ثبتی، اداری، نامه نگاری و پیگیری مطالبات

  • رسیدگی به اسناد و مدارک خرید و فروش و تنخواه گردان 

  • تسلط در ثبت اسناد حسابداری 

  • تسلط به نرم افزارهای آفیس

  • دارا بودن حداقل مدرک لیسانس و اتمام تحصیلات در رشته حسابداری و مالی  

  • آشنا به تهیه لیست حقوق و دستمزد، گزارشات فصلی، ارزش افزوده و آشنایی با صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی 

  • مسلط به صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی


* در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس job@letsgouni.com ارسال کنید.