لتس گو یونی
فرق سال ۱۲ پیش دانشگاهی با دیپلم چیه
دانیال نیازی
15 مهر 00
0

فرق سال ۱۲ پیش دانشگاهی با دیپلم چیه

فرق سال ۱۲ پیش دانشگاهی با دیپلم چیه چرا بعضی رشته ها سال ۱۲ پیش دانشگاهی میشه پذیرش گرفت ولی دیپلم نه


ارسال پاسخ
    برای اطلاعات درباره پذیرش تحصیلی رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید و امتیاز خود را مشاهده کنید.