لتس گو یونی
فرزانه سادات حسینی
07 تیر 99
0

بازار کار رشته های مدیریت و education چطور است؟

بازار کار رشته های مدیریتی که میفرمایید یا ارشد education چطور هست ؟ چون هدف اقامت دایم هست
ارسال پاسخ